Teaterkursus

Tid: 9..-10. marts 2024, begge dage  kl. 09.30-16.00

Sted:  Hjemmet, Marienstr. 20, 24937 Flensburg

Kurset er for alle der har interesse og lyst til at udfordre deres indre skuespiller.

Måske har du et talent, der skal udvikles og udfoldes? Eller bare lyst til tilbringe en weekend i godt selskab.

Vi arbejder med øvelser der kan hjælpe dig med at lave en god rolle og føle dig godt tilpas på en scene.

Alle der har lyst til at deltage, kan henvende sig til formanden for Det Lille Teater, Helle Ewers (hevers25@gmail.com).

Et dansk teater

Det lille Teater har en væsentlig forpligtelse i at tage vare på og fremme dansk sprog og kultur, bl.a. ved at spille klassiske og moderne danske forestillinger, i dag vel nok mindre som et led i kulturkampen i grænselandet, men nok så meget fordi vi i dag bliver bombarderet med letkøbte udenlandske serier, film og videoer via fjernsyn og elektroniske medier.

Den situation gør, at det kan være vanskeligt at få fat i især den unge generation - det talte teater har det lidt svært.

Derfor må Det lille Teater i fremtiden have øjne og øren åbne for nye impulser udefra og i højere grad opsøge de unge der, hvor de er, bl.a. på skolerne, uden at glemme forpligtelserne overfor de lidt ældre medlemmer af vore organisationer og de mange besøgende nordfra.

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i Det lille teater Flensborg den 07.03. 2024 kl. 19.00 på teatret, Marienstr. 20, 24937 Flensborg.

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af ordstyrer
2. Fremlæggelse  af beretningen
3. fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Drøftelse af og afstemning om beretning og regnskab
5. Behandling af indkommende forslag
6. Forslag til arbejdet i de kommende sæsoner
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg til bestyrelsen jf. vedtægterne
9. Valg af revisorer jf. vedtægterne
10. Eventuelt

Du er hjertelig velkommen til at deltage i generalforsamlingen d. 07.03 kl. 19.00 på Det lille Teater.

Vi glæder os til at se dig på teatret 

.